О проведении IV Международного Конгресса посвященого 200-летию Тараса Шевченка

18 Июля 2013
О проведении IV Международного Конгресса посвященого 200-летию Тараса Шевченка
КОНЦЕПЦІЯ ЧЕТВЕРТОГО МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ,
ПРИСВЯЧЕНОГО 200 - ЛІТТЮ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

«СВІТОВЕ УКРАЇНСТВО ЯК ЧИННИК УТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА
В МІЖНАРОДНІЙ СПІЛЬНОТІ: ШЕВЧЕНКО «…ЗЕМЛЯКАМ МОЇМ В УКРАЇНІ І НЕ В УКРАЇНІ…»
ЛЬВІВ, СЕРПЕНЬ, 2013 р.

Вчетверте Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка (МІОК) проводить Міжнародний конгрес, на обговорення якого виносить питання співпраці зі світовим українством, збереження української національної ідентичності, утвердження позитивного образу України у світі.
МІОК уже організував три Конгреси «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті» у 2006 р, 2008 р, 2010 р. за участю понад 1000 учасників із 28 країн світу та України. Метою цих заходів є розроблення механізмів співпраці з діаспорою, яку розцінюємо як потужний державотворчий фактор, а проведення таких заходів - як інтегральну частину розвитку взаємовідносин держави та її співвітчизників за кордоном.
У зв’язку з тим, що 2014 року Україна і світ відзначатимуть 200-ліття від Дня народження Тараса Шевченка, Четвертий Конгрес ми присвячуємо цій даті. Адже Шевченкові національні формули-настанови, формули-сподівання, формули-застереження – це адресовані нам програмні кроки для побудови української держави, творення та утвердження української нації, консолідації світового українства, що є особливо важливим в умовах стрімкої глобалізації, коли питання збереження і плекання національної української ідентичності стає першочерговим у формуванні нового порядку денного нашої Держави.
Виносячи на обговорення значення моральних імперативів Шевченка для збереження української національної тотожності, ми привертаємо увагу світової спільноти до постаті Тараса Шевченка, до його ролі в гуманітарних цивілізаційних процесах, а також активізуємо українську спільноту в Україні та поза нею для широкомасштабного відзначення 200-ліття від Дня народження Тараса Шевченка в Україні та у країнах проживання наших земляків.
У рамках Четвертого Міжнародного конгресу заплановано проведення двох науково-практичних конференцій: «Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті» та «Шевченко і кобзарство», круглих столів, майстер-класів, презентацій, виставок.
Враховуючи державотворче та націєтворче значення творчості Тараса Шевченка, його роль у збереженні національної тотожності українців в Україні та поза нею, необхідність широкомасштабного відзначення ювілею Кобзаря, як чинника утвердження позитивного образу України у світі, результати Четвертого Міжнародного конгресу «Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Шевченко «…землякам моїм, в Україні і не в Україні…» будуть представлені в органи виконавчої та законодавчої влади України.

ЧЕТВЕРТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ДІАСПОРА ЯК ЧИННИК УТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА У МІЖНАРОДНІЙ СПІЛЬНОТІ: ШЕВЧЕНКО «…ЗЕМЛЯКАМ МОЇМ В УКРАЇНІ І НЕ В УКРАЇНІ…»
Тематика Конференції:
А всім нам вкупі на землі
Єдиномисліє подай
І братолюбіє пошли.(Т.Г.Шевченко «Молитва»)
1.Стратегія та моделі співпраці України з діаспорою

«Якби ви вчились, так як треба
То й мудрість би була своя (Т.Г.Шевченко «І мертвим, і живим, і ненародженим…»)
2. Освіта українського зарубіжжя: сучасний стан та перспективи

«Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине... «( Т.Г.Шевченко «До Основ’яненка»)
3. Культура і мистецтво українського зарубіжжя: сучасний стан та перспективи

«Молітесь Богові одному,
Молітесь правді на землі…»(Т.Г.Шевченко «Неофіти»)
4. Церква як центр збереження та формування духовності українця за кордоном

«Сини мої на чужині на чужій роботі…» (Т.Г. Шевченко «Розрита могила»
4.Трудова еміграція як нова українська присутність у світі

«Страшно впасти у кайдани,
Умирать в неволі,
А ще гірше — спати, спати,
І спати на волі, …(Т.Г.Шевченко «Минають дні, минають ночі»)
5. Громадські організації для розвитку українського громадянського суспільства за кордоном

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний університет «Львівська політехніка»
Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою
Львівська національна академія мистецтв
Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка
Українська Всесвітня Координаційна Рада
Світовий Конгрес Українців
Світова Федерація Українських Жіночих Організацій
Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань
Європейський Конгрес Українців
Львівська обласна організація Всеукраїнського жіночого товариства ім. О. Теліги
Народний музей Тараса Шевченка Львівського палацу мистецтв
Центр творчості дітей та юнацтва Галичини
Громадська організація «Назустріч»


ЧЕТВЕРТИЙ МІЖНАРОДНИЙ КОНҐРЕС
«СВІТОВЕ УКРАЇНСТВО ЯК ЧИННИК УТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА У МІЖНАРОДНІЙ СПІЛЬНОТІ»
23-24 cерпня 2013 року, м. Львів


У рамках Конґресу відбудуться конференції:

ЧЕТВЕРТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СВІТОВЕ УКРАЇНСТВО ЯК ЧИННИК УТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА У МІЖНАРОДНІЙ СПІЛЬНОТІ» «…ЗЕМЛЯКАМ МОЇМ В УКРАЇНІ І НЕ В УКРАЇНІ…»

Тематика конференції:
1. ОСВІТА ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ.
2. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО ЯК ФАКТОР ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ.
3. ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ ТА ДУХОВНОЇ СПАДЩИНИ ЗАРУБІЖНОГО УКРАЇНСТВА.
4. ЦЕРКВА ЯК ЦЕНТР ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ УКРАЇНЦЯ ЗА КОРДОНОМ.
5. ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ ЯК НОВА УКРАЇНСЬКА ПРИСУТНІСТЬ У СВІТІ.
6. СВІТОВА ЛЕМКІВСЬКА СПІЛЬНОТА. ПОГЛЯД НА ДЕПОРТАЦІЮ УКРАЇНЦІВ З ЕТНІЧНИХ ЗЕМЕЛЬ.


ДРУГА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
 «ТАРАС ШЕВЧЕНКО ТА КОБЗАРСТВО»

Тематика конференції:
1. КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО ЯК ФАКТОР ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ.
2. ЕТНОГЕНЕЗИС УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТВОРЧОСТІ ШЕВЧЕНКА ТА КОБЗАРІВ.
3. РОЛЬ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СВІТУ.
4. ТРАНСФОРМАЦІЯ-ПЕРЕПЛЕТЕННЯ ТВОРЧОСТІ КОБЗАРІВ ТА ШЕВЧЕНКА В ЛІТЕРАТУРІ, МУЗИЦІ, ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.

Роботу Конференцій заплановано у форматі:
1. Пленарного засідання;
2. Панельних дискусій;
3. Круглих столів;
4. Презентацій;
5. Показових виступів та майстер-класів;
6. Відтворення Шевченкового середовища в Саду Світового Українства;
7. Мистецької акції «Художники малюють під звуки бандури» та підсумкової виставки.

Робочі мови Конґресу – українська та англійська.

Для участі у Конґресі необхідно надіслати реєстраційну картку учасника на адресу – [email protected] або [email protected].

Для публікації статей до збірників, які вийдуть до початку роботи Конґресу, необхідно надіслати електронний варіант в оргкомітет Конґресу за адресою [email protected] або [email protected].

Вимоги до оформлення статей для публікації:
Розмір – від 6 до 10 сторінок.
Матеріали приймаються у форматі Microsoft Word, гарнітурою Times New Roman, 14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5; поля: зліва – 2,5 см, справа, зверху і знизу – по 1,5 см.
Ім’я та прізвище автора (авторів) вказується у верхньому правому куті. Назва статті посередині жирним шрифтом.
На початку статті коротка анотація та ключові слова українською та англійською мовами.
УДК вказувати не потрібно.
Посилання на літературу в тексті подавати у квадратних дужках (через кому після номера джерела вказується сторінка), наприклад: [2, с. 109].
Формули та рисунки слід подавати у форматі JPEG. Підписи до рисунків розміщувати внизу, посередині жирним шрифтом. Нумерація формул – справа сторінки у дужках. Таблиці необхідно нумерувати справа, назви таблиць розміщувати зверху, посередині жирним шрифтом.
Список використаної літератури подається вкінці статті в алфавітному порядку і оформлюється відповідно до вимог публікації статей у фахових журналах.
Статті просимо подати однією з робочих мов Конґресу – українською або англійською.
Редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалу. Інформацію про прийняття статті до друку буде надіслано протягом одного тижня з моменту її отримання.

Організаційний внесок для учасників з України та країн СНД – 250 гривень (покриває видання збірників та організаційні витрати).

Організаційний внесок можна сплатити поштовим переказом:
Ім’я одержувача: Наталія Грицко
Адреса: Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою
НУ «Львівська політехніка»
вул. С. Бандери 32-Д
Львів 79013

Проїзд, проживання, харчування за власний кошт учасників Конґресу.
Інформація про Конґрес на нашому сайті www.miok.lviv.ua

Додаткова інформація за телефонами:
тел. 0038-032-258-01-51;
тел. 0038-032-258-01-61;
тел./факс. 0038-032-258-21-99;
e-mail: [email protected]
або [email protected]

Адреса: С. Бандери, 32-Д,
Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою
Україна, Львів, 79013

Контактні особи: Марія Галік, заступник директора МІОК, моб. тел. 098 586 46 46,
тел. +38 (032)258-01-51; факс: +38 (032) 258-21-99.
Тетяна Шаленко, голова Львівської обласної організації Всеукраїнського жіночого товариства ім. О. Теліги, моб. тел. 093 694 42 26.

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Национальный университет «Львовская политехника»
Международный институт образования, культуры и связей с диаспорой
Львовская национальная академия искусств
Львовская национальная музыкальная академия им. Лысенко
Украинский Всемирный Координационный Совет
Всемирный Конгресс Украинский
Всемирная Федерация Украинских Женских Организаций
Всемирная Федерация Украинских лемковско Объединений
Европейский Конгресс Украинский
Львовская областная организация Всеукраинского женского общества им. О. Телиги
Народный музей Тараса Шевченко Львовского дворца искусств
Центр творчества детей и юношества Галичины
Общественная организация «Навстречу»


ЧЕТВЕРТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«Мировое украинство как фактор утверждения государства УКРАИНА в международном сообществе»
23-24 августа  2013 года, г. Львов


В рамках Конгресса состоятся конференции:

ЧЕТВЕРТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МИРОВОЕ УКРАИНСТВО КАК ФАКТОР УТВЕРЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА УКРАИНА В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕСТВЕ» , «... ЗЕМЛЯКАМ МОИМ В УКРАИНЕ И НЕ В УКРАИНЕ ...»

Тематика конференции:
1. ОБРАЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО УКРАИНСТВА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
2. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ.
3. СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО И ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ ЗАРУБЕЖНОГО УКРАИНСТВА.
4. ЦЕРКОВЬ КАК ЦЕНТР СОХРАНЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОСТИ УКРАИНСКАЯ ЗА РУБЕЖОМ.
5. ТРУДОВАЯ ЭМИГРАЦИЯ КАК НОВАЯ УКРАИНСКАЯ ПРИСУТСТВИЕ В МИРЕ.
6. МИРОВОЕ  ЛЕМКОВСКОЕ  СООБЩЕСТВО. ВЗГЛЯД НА ДЕПОРТАЦИЮ УКРАИНЦЕВ С ЭТНИЧЕСКИХ ЗЕМЕЛЬ.


ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТАРАС ШЕВЧЕНКО И КОБЗАРСТВО»

Тематика конференции:
1. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ.
2. ЕТНОГЕНЕЗИС УКРАИНСКОГО НАРОДА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТВОРЧЕСТВА ШЕВЧЕНКО И КОБЗАРЕЙ.
3. РОЛЬ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МИРА.
4. ТРАНСФОРМАЦИЯ-ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА КОБЗАРЕЙ И ШЕВЧЕНКА В ЛИТЕРАТУРЕ, МУЗЫКЕ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИССКУСТВЕ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.

Работа конференций запланировано в формате:
1. Пленарного заседания;
2. Панельных дискуссий;
3. Круглых столов;
4. Презентаций;
5. Показательных выступлений и мастер-классов;
6. Воспроизведение Шевченко среды в Саду Всемирного украинства;
7. Художественной акции «Художники рисуют под звуки бандуры» и итоговой выставки.

Рабочие языки Конгресса - украинский и английский.

Для участия в Конгрессе необходимо прислать регистрационную карточку участника на адрес - [email protected] или [email protected].

Для публикации статей в сборники, которые выйдут в начале работы Конгресса, необходимо прислать электронный вариант в оргкомитет Конгресса по адресу [email protected] или [email protected].

Требования к оформлению статей для публикации:
Размер - от 6 до 10 страниц.
Материалы принимаются в формате Microsoft Word, гарнитурой Times New Roman, 14 пунктов, межстрочный интервал - 1,5; поля: слева - 2,5 см, справа, сверху и снизу - по 1,5 см.
Имя и фамилия автора (авторов) указывается в верхнем правом углу. Название статьи посередине жирным шрифтом.
В начале статьи краткая аннотация и ключевые слова на украинском и английском языках.
УДК указывать не нужно.
Ссылки на литературу в тексте подавать в квадратных скобках (через запятую после номера источника указывается страница), например: [2, с. 109].
Формулы и рисунки должны быть представлены в формате JPEG. Подписи к рисункам размещать внизу, посередине жирным шрифтом. Нумерация формул - дело страницы в скобках. Таблицы необходимо нумеровать дело, названия таблиц размещать сверху, посередине жирным шрифтом.
Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке и оформляется в соответствии с требованиями публикации статей в профессиональных журналах.
Статьи просим подать одним из рабочих языков Конгресса - украинском или английском.
Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора материала. Информацию о принятии статьи к печати будет отправлено в течение одной недели с момента ее получения.

Организационный взнос для участников из Украины и стран СНГ - 250 гривен (покрывает издание сборников и организационные расходы).

Организационный взнос можно оплатить почтовым переводом:
Имя получателя: Наталья Грицко
Адрес: Международный институт образования, культуры и связей с диаспорой
НУ «Львовская политехника»
ул. С. Бандеры 32-Д
Львов 79013

Проезд, проживание, питание за свой счет участников Конгресса

Информация о Конгрессе на нашем сайте www.miok.lviv.ua

Дополнительная информация по телефонам:
тел. 0038-032-258-01-51;
тел. 0038-032-258-01-61;
тел. / факс. 0038-032-258-21-99;
e-mail: [email protected]
или [email protected]

Адрес: С. Бандеры, 32-Д,
Международный институт образования, культуры и связей с диаспорой
Украина, Львов, 79013

Контактные лица: Мария Галик, заместитель директора МИОК, моб. тел. 098586 46 46,
тел. +38 (032) 258-01-51; факс: +38 (032) 258-21-99.
Татьяна Шаленко, председатель Львовской областной организации Всеукраинского женского общества им. О. Телиги, моб. тел. 093694 42 26.