Получить высшее образование в Украине

20 Марта 2018

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

Леонтіївський пров.,18

м.Москва 125009

ПОСОЛЬСТВО УКРАИНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Леонтьевский пер.,18

г.Москва, 125009

tel: (495) 629-47-04; 629 35 42

fax: 629-46-81 e-mail: [email protected]

« » березня 2018 р. № 6111/25-800-

Українським громадським об’єднанням РФ

(За списком)

 

 

)

Щодо квот на навчання закордонних

українців у закладах вищої освіти

у 2018 році

 

 

Посольство України в Російській Федерації повідомляє Вам про те, що з метою задоволення освітніх потреб закордонних українців, які проживають за межами України, на 2018 рік для зазначених осіб виділено квоти на навчання у закладах вищої освіти України, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України (МОН), за рахунок коштів державного бюджету України (умови виділення квот додаються у додатку№1).

У цьому зв’язку, просимо сприяти у поширенні серед представників закордонного українства, відомостей про квоти та навчання у ЗВО України.

Вимоги МОН України до документів, які кандидати на навчання мають подати МОН до 1 травня 2018 року(за формою згідно із додатком №2):

1.      окремий аркуш з переліком всіх документів, зібраних у справи;

2.      анкета встановленого зразка, заповнена друкованими літерами з фотокарткою, прикріпленою у правому верхньому куті анкети (додаток №3);

3.      копії сторінок паспорта з зазначенням громадянства та прописки (за наявності);

4.      копія посвідчення закордонного українця;

5.      копія документа про освіту із зазначенням предметів, що вивчалися, та оцінками (балами) (учні шкіл надають довідку зі школи про навчання у випускному класі з оцінками за півріччя, завірену директором);

6.      лист-рекомендація українського національного культурного товариства (за наявності);

7.      згода на збір та обробку персональних даних (додаток №4).

Також просимо звернути увагу представників закордонного українства, які бажають скористатися пропозицією МОН, однак на сьогодні не мають офіційного статусу закордонного українця і не документовані відповідним посвідченням, про необхідність завчасного подання заяви щодо отримання статусу закордонного українця до Національної комісії з питань закордонних українців з урахуванням того, що термін розгляду таких звернень складає до 90 днів і ще, як мінімуму, 30 днів необхідно для друку посвідчення (узгодження ціни на виготовлення посвідчення, укладення договору на друк, безпосереднє виготовлення посвідчення).

Додаток: згадане, на 4 арк.

 

Тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації

 

 

Р.М.Німчинський

Вик.: Якубов В.М.,

(+79990039171)

Додаток 1

 

Умови виділення квот для вступу закордонних українців

до закладів вищої освіти України

 

Закордонним українцям установлюються квоти на навчання у ЗВО України за денною формою за рахунок коштів державного бюджету України.

Зазначені квоти не поширюються на громадян України, які проживають в іноземних країнах. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освіту в усіх державних і комунальних навчальних закладах України на загальних підставах, визначених Умовами прийому до ЗВО України.

Закордонні українці, які планують вступати до ЗВО України в межах квот, установлених Міністерством для закордонних українців, повинні підтвердити свій статус посвідченням закордонного українця, мати документ про повну загальну середню освіту з оцінками, що відповідають оцінкам «відмінно» та «добре», і дає право вступу до ЗВО країни постійного проживання, володіти українською мовою на рівні, достатньому для здобуття освіти. Закордонні українці, які не володіють українською мовою, можуть бути зараховані на підготовчі відділення ЗВО з оплатою за навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб (стипендія у цей період не надається).

Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються до ЗВО України на місця державного замовлення за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому до закладу вищої освіти, у межах квот, установлених Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до Умов прийому до ЗВО України кандидатам на навчання необхідно особисто подати документи до приймальної комісії визначеного навчального закладу. Строки подачі документів, проведення співбесіди та зарахування визначаються приймальними комісіями відповідних навчальних закладів та розміщуються на офіційному веб-сайті навчального закладу.

Закордонні українці, рекомендовані на навчання за рахунок коштів державного бюджету України, подають до приймальної комісії визначеного навчального закладу такі документи:

а) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

б) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

в) копію паспорта;

г) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги;

д) посвідчення закордонного українця;

е) 4 кольорових фото розміром 3х4 см.

Документи, визначені у пунктах а), б), в) повинні бути перекладені українською мовою та нотаріально засвідчені.

Документи, визначені у пунктах а), б) повинні бути офіційно завірені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані Посольством України.

Закордонні українці, які вступають на навчання на підставі іноземного документа про освіту, обов’язково мають пройти процедуру визнання такого документа відповідно до законодавства України.

Закордонні українці, зараховані на навчання, забезпечуються місцем у гуртожитку з оплатою за проживання у розмірі, встановленому для українських студентів, стипендією та медичним обслуговуванням відповідно до законодавства України.

Транспортні витрати до місця навчання і у зворотному напрямку здійснюються за власні кошти закордонних українців.

___________________________

 

 

 

 

Додаток 2

 

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

посвідчення закордонного українця

Назва ЗВО

Назва напряму підготовки (спеціальність)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

А н к е т а

іноземного громадянина, який

направляється на навчання до закладів вищої освіти України

 

 

Країна (громадянство)

 

 

Photo

 

 

Photo

 

 

Photo

 

 

PhotoПрізвище, ім'я по батькові

 

Стать

Номер паспорта

(копія паспорта додається)

Номер посвідчення закордонного українця (копія додається)

Число, місяць і рік народження

Місце народження

Адреса постійного місця проживання, мобільний телефон

Рівень володіння українською мовою

Освіта (назва навчальних закладів, їхнє місцезнаходження,

дата вступу, дата закінчення,

який документ отримав)

Оцінки (бали) з профільних предметів

(копія документа про освіту додається)

Рівень підготовки у закладі вищої освіти України

___ підготовчий факультет

___бакалаврат

___ магістратура

Назва обраної спеціальності

Назва закладу вищої освіти, де планується навчання

 

 

 

Підпис ___________ Дата _____________

 

 

 

 

Додаток 4

 

 

Інформація

Державного підприємства «Український державний центр міжнародної освіти»

Міністерства освіти і науки УкраїниВідповідно до Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013 р. № 1541, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.11.2013 р. за № 2004/24536, а також з метою забезпечення гарантій МОН України у відношенні достовірності виданих запрошень для в’їзду в Україну з освітніми цілями, всі запрошення на навчання, що видаються навчальними закладами іноземцям, підлягають реєстрації в електронній системі Міністерства освіти і науки України. Персональні дані іноземного абітурієнта, що використовуються при реєстрації запрошень, які включені в затверджену законодавством форму Запрошення на навчання, будуть використані виключно з метою внесення в облікову базу даних виданих запрошень, а також, при необхідності, для надання візової підтримки запрошеному на навчання в Україну іноземцю.

________________________________________________________________________________Згода

на збір та обробку персональних данихЯ, ____________________________________________________________________________ ,

даю згоду Державному підприємству Міністерства освіти і науки України «Український державний центр міжнародної освіти», діючому відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», на збір та обробку моїх персональних даних в облікових файлах (базах даних), в тому числі електронних, на ведення яких підприємство уповноважене Міністерством освіти і науки України виключно в рамках статутних цілей і завдань підприємства.

Для обробки можуть бути використані наступні персональні дані:

- паспортні дані: повне ім’я, дата народження, серія, номер, дата видачі паспортного

документа, громадянство;

- країна проживання;

- стать;

- дата видачі документа(ів) про освіту.

 

«____»________________ 20____ року, ___________________ (_________________________)

(підпис) (П. І. Б.)

 источник Victor Yakubov

[email protected]