Шлюб за кордоном.

3 Июня 2018
Шлюб за кордоном.
Можливість реєстрації шлюбу між громадянами України за кордоном тривалий час була недоступна через невірне застосування консульствами норм законодавства. Це питання набуло критичного значення для великої кількості громадян України, які бажають одружитись, перебуваючи за кордоном протягом тривалого періоду, пише SterlingLaw.

Для громадян України, які перебувають за кордоном на підставі віз або посвідок на постійне проживання, проблем з реєстрацією шлюбу в консульстві не виникало. Однак для багатьох інших, в кого віза закінчилась або відсутній визначений міграційний статус (наприклад, документи перебувають на розгляді в міграційній службі країни перебування), виникала проблема одружитись за кордоном через поширену практику відмов у реєстрації шлюбів консульствами.
Тисячі українців, які проживають за межами України, не могли раніше реалізувати своє право на шлюб і створення сім’ї. Причина досить формальна – пункт 4.1. “Інструкції про порядок реєстрації актів громадянського стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України” №32/5/101 встановлює обмеження:

“Консул здійснює реєстрацію шлюбу виключно між громадянами України, які на законних підставах проживають за межами України”.

Саме законності перебування за кордоном вимагали консульські установи для реєстрації шлюбу. Це обмеження протирічить невід’ємному та безумовному праву людини на створення сім’ї та шлюб, що гарантуються Конвенцією про захист прав людини, Сімейним кодексом та Конституцією України.

“Право шлюбу: Чоловіки та жінки шлюбного віку мають право побратися та засувати сім’ю згідно з національним законодавством, яке забезпечує це право” – стаття 12 “Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод”.
“Дотримання прав та свобод, викладених у цій Конвенції, мають забезпечуватися без дискримінацією за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших поглядів, національного чи соціального походження, приналежності до національної меншини, власності, народження чи іншого статусу”, – стаття 14 “Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод”.

Після декількох офіційних запитів до МЗС та Міністерства юстиції України вдалося отримати позитивну відповідь Міністерства закордонних справ України з визнанням незаконності обмеження прав людини за кордоном. Відповідно до цього листа від 21.01.2016 року МЗС мало внести зміни до Інструкції.

На цей час змін так і не було внесено, але консульські установи України вже припинили порушувати права українців і на практиці приймають від українських пар заяви на реєстрацію шлюбу за кордоном.

Право українців на шлюб незалежно від статусу та місця проживання
“Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод”, яка набула чинності в Україні 11 вересня 1997 року, в статті 12 гарантує кожній людині право на шлюб (див. цитату вище).

Відповідно до Конституції України засади регулювання шлюбу та сім’ї визначаються виключно законами України. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка, кожен із подружжя має рівні права й обов’язки у шлюбі та сім’ї (частина перша статті 51, пункт 6 частини першої статті 92).

Сімейний Кодекс України гарантує безумовне право особи, яка досягла шлюбного віку, на створення сім’ї[1] та право на шлюб. Конституція України[2] встановлює, що не може бути привілеїв чи обмежень прав осіб за ознаками місця проживання. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами[3].
Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України[4].

Стаття 29 Консульського статуту України[5], зобов’язує консулів України провадити реєстрацію укладення шлюбу, розірвання шлюбу відповідно до законодавства України.

Згідно зі статтею 57 Закону України “Про міжнародне приватне право” шлюб між громадянами України, якщо хоча б один з них проживає за межами України, може укладатися в консульській установі або дипломатичному представництві України згідно з правом України.

Таким чином, відсутність законних підстав перебування громадян України за кордоном не може бути причиною для обмеження та порушення основоположних прав людини, таких як право на шлюб та створення родини.

Це матерiал сайту  http://nashsvit.in.ua/шлюб-за-кордоном-де-як-та-за-яких-умов-у/