УКРАИНА-РЕСПУБЛИКА КОМИ.НСПУ підтримає українське життя в Республіці Комі

12 Мая 2013
УКРАИНА-РЕСПУБЛИКА КОМИ.НСПУ підтримає українське життя в Республіці Комі

Під час зустрічей з головою НСПУ Віктором Барановим та секретарем по роботі з молодими авторами Сергієм Пантюком було досягнуто низки домовленостей щодо подальшої співпраці. Зокрема, було погоджено посприяти широкому відзначенню 200-річчя Тараса Шевченка на теренах Комі, перекласти на українську мову роман-трилогію “Исповедь” письменниці Наталії Дубської, допомогти у створенні у Сиктивкарі бібліотеки сучасної та класичної української літератури.

Олександр Павленко зазначив, що співпраця між НСПУ та Національно-культурною автономією “Україна” в Республіці Комі є необхідною та актуальною в нинішній час, адже досі понад 60 000 чоловік із мільйонного населення позиціонують себе як українці, а більшість письменників республіки Комі виросли, як літератори, під чималим впливом творчості Шевченка. За словами пана О. Павленка, існує щонайменше 7 перекладів “Заповіту” великого Кобзаря на мову Комі, є й твори за мотивами “Наймички”, адже щонайменше три покоління письменників поєднанні духовно з творчістю українського класика. Наприкінці зустрічі Віктор Баранов вручив гостю з республіки Комі подарунки — книги та аудіодиски із записами української поезії.

Національно-культурна автономія “Україна” в Республіці Комі діє з 1992 року, має власний сайт http://ukrainakomi.ru. Під її крилом діє хор “Україна”, в репертуарі якого півтори сотні українських народних пісень. Загалом, за словами Олександра Павленка, всього в республіці Комі є 8 українських хорів — у кожному великому місті. За сприяння НКА “Україна” видаються книжки українських авторів, проводяться літературно-мистецькі вечори, тематичні концерти, виїзні лекції у школах, гімназіях та вищих начальних закладах Республіки. Наразі організацією планується встановити в Сиктивкарі пам’ятник Тарасу Шевченку, відкрити стилізоване українське кафе “Мамина хата”.

 

(рус.)

29 апреля. Киев. В Доме писателей НСПУ состоялась встреча руководства Национального союза писателей Украины (НСПУ) с председателем правления Национально-культурной автономии "Украина" в Республике Коми Александром ПавленкоВо время встреч с председателем НСПУ Виктором Барановым и секретарем по работе с молодыми авторами Сергеем Пантюком был достигнут ряд договоренностей о дальнейшем сотрудничестве. В частности, было согласовано в оказании  помощи широкому празднованию 200-летия Тараса Шевченко на территории Коми, переведу на украинский язык романа-трилогии "Исповедь" писательницы Натальи Дубский,  в создании в Сыктывкаре библиотеки современной и классической украинской литературы.

 

Александр Павленко отметил, что сотрудничество между НСПУ и Национально-культурной автономией "Украина" в Республике Коми является необходимой и актуальной в настоящее время, ведь до сих пор более 60 000 человек из миллионного населения позиционируют себя как украинцы, а большинство писателей республики Коми выросли, как литераторы , под большим влиянием творчества Шевченко. По словам господина А. Павленко, существует по меньшей мере 7 переводов "Завета" великого Кобзаря на язык Коми, есть и произведения по мотивам "Наймички", ведь как минимум три поколения писателей соеденены духовно с творчеством украинского классика. В конце встречи Виктор Баранов вручил гостю из республики Коми подарки - книги и аудиодиски с записями украинской поэзии.

 

Национально-культурная автономия "Украина" в Республике Коми действует с 1992 года, имеет собственный сайт http://ukrainakomi.ru. Под ее крылом действует хор "Украина", в репертуаре которого полторы сотни украинских народных песен. Всего, по словам Александра Павленко, в республике Коми есть 8 украинских хоров - в каждом крупном городе. При содействии НКА "Украина" издаются книги украинских авторов, проводятся литературно-художественные вечера, тематические концерты, выездные лекции в школах, гимназиях и высших учебных заведениях Республики. Сейчас организацией планируется установить в Сыктывкаре памятник Тарасу Шевченко, открыть стилизованное украинское кафе "Мамина хата".

 Прес-центр НСПУ

фото Прес-центру НСПУ

http://ualit.org