Получить статус Закордонного украинца,учёба в Украине, вопросы наследственности и пр.

27 Июля 2015

Закордонний українець

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про закордонних українців», іноземці та особи без громадянства можуть отримати статус закордонного українця та відповідне посвідчення (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1582-15).

Умови надання статусу закордонного українця

1) українська самоідентифікація;

2) українське етнічне походження або походження з України;

3) письмове звернення щодо бажання мати статус закордонного українця;

4) досягнення особою 16-річного віку;

5) відсутність громадянства України,

В'їзд в Україну та виїзд з України закордонних українців здійснюються відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства". При цьому закордонні українці - громадяни держав, з якими Україна має візовий режим, мають право на безкоштовне оформлення багаторазової візи для відвідання України без надання відповідного запрошення терміном дії на 5 років на підставі посвідчення закордонного українця.

Закордонний українець може іммігрувати в Україну для постійного проживання за умови отримання в установленому законом порядку дозволу на імміграцію для постійного проживання поза межами квот на імміграцію.

Положення цієї статті поширюються також на подружжя закордонного українця та його дітей у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України.

Закордонний українець, який перебуває в Україні на законних підставах, користується такими самими правами і свободами, а також несе такі самі обов’язки, як громадянин України, за винятками, встановленими Конституцією, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Особа, яка набула статусу закордонного українця, має право працювати на підприємствах, в установах і організаціях або провадити іншу трудову діяльність на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.

Закордонним українцям щороку встановлюються квоти прийому до вищих навчальних закладів України в межах обсягів державного замовлення.

Особи, які набули статусу закордонного українця, мають право на набуття громадянства України в порядку, встановленому Законом України "Про громадянство України" (2235-14).

Перелік документів для оформлення статусу закордонного українця:

1. Заява до Міністерства закордонних справ України про бажання отримати статус закордонного українця, у якій зазначити адресу та телефон. У заяві обов’язково подати інформацію про останнє місце реєстрації заявника (родичів). У разі проживання поза Україною від 1991 р. на території колишнього Радянського Союзу подати інформацію про отримання громадянства.

2. Копія документа, що засвідчує особу, завірена нотаріально, або оригінал документу і його копія. Оригінал документа повертається після перевірки

3. Документи і їхні копії, які засвідчують українське етнічне походження або походження з України (свідоцтво про народження особи або її родичів, документи, що підтверджують факт проживання особи на території України, та у разі потреби інші документи). При поданні тільки копій потрібне їх нотаріальне завірення. При відсутності зазначених документів заявник може подати завірені відповідним чином письмові свідчення громадян України або закордонних українців (не менше трьох осіб), які підтверджують його українське етнічне походження або походження з України.

4. Характеристика-клопотання громадської організації закордонних українців, членом якої є заявник.

5. Дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

6. Оригінал квитанції про сплату відповідного мита (додає правовий центр).

Послуги з оформлення статусу закордонного українця надає правовий центр при Українському Виставково-Комерційному Центрі (УВКЦ). Для користування послугами правового центру може бути потрібне завірене доручення.

Посвідчення закордонного українця заявник отримує безпосередньо у Москві або через пошту.

Документи надсилаються рекомендованим листом або передаються особисто.

Користування послугами правового центру позбавить заявника від зайвих турбот і є надійною гарантією швидкого отримання статусу закордонного українця.

Правовий центр також надає консультації і послуги громадянам Росії з питань:

- навчання в Україні;

- подорожі, туризм в Україні;

- повернення в Україну, тимчасове проживання в Україні;

- майново-спадкові питання, нерухомість;

- допомога в задоволенні культурно-освітніх потреб;

Правовий центр працює кожного дня з 9.00 до 18.00. Консультації, послуги надаються за попередньою домовленістю.

Адреса (для надсилання документів): 127030, Москва, ул. Краснопролетарская 9, «Дел Медиа», оф. 3, УВКЦ.

т. +74994080169, e-mal: 7112704@gmail.com.