Краткая справка об украинцах Республики Коми

Краткая справка об украинцах Республики Коми

Українська громада Респубiлики Комi (Komi Terra Incognita)

Перші українці з‘явилися тут насильницьки, як розкулачені спецпереселенці 10.06.1930р. Друга хвиля насильницького поселення:1940-1941рр. як ворожих елементiв совітської влади. Третя хвиля спецпоселенцiв:1944-1956рр. членiв сiмей учасникiв ОУН, УПА. Четверта хвиля:1956-1958рр. приїзд по так званому бiльшовицькому оргнабору. П’ята хвиля: з 1958р. по нинi українцi їдуть на заробiтки, у пошуках кращої долi як не "любi дiти" своєї матiнки України. Шоста хвиля: з 2014р. змушенi переселенцi з зони бойових дiй Донецькоi та Луганськоi областей.

 Серед вiдомих в’язнiв ГУЛАГу тут були Остап Вишня,театрали: Я.Перепелиця, Й.Гiрняк, З.Сердюк, П.Боцюк, Б.Дейнека, В.Iщенко; геолог М.Тихонович. Борис Дейнека – засновник Комi республiканського театру опери та балету. Дещо дивно, але дослiдження вказують на те, що творчiсть Т.Г.Шевченка стала одною з осново комi лiтератури, поезii та драматургii. Один тiльки «Заповiт» перекладено на комi мову у шести варiантах. Зроблено переклад та адаптованa  пiд комi дiйснiсть «Наймичка» («Ныв шог», комi) та iн.

У рiзнi роки чисельнiсть українцiв у республiцi становила до 200 тис. чол. У 2002р. було 62тис.чол. За переписом 2010р - 34 тис. чол.

Громадськi iнтереси українства представляє Комi републiканська громадська органiзацiя нацiонально-культурна автономiя (НКА) «Україна». 25.10.1991г. на зборах українцiв м.Сиктивкара за iнiцативою спецпереселенки, украiнки зi станiславщини Марii Ковальчук та ii подруг у Сиктивкарi була заснована органiзацiя «Общество национальной культуры "Украина" в Коми ССР». У 1997р. органiзацiя перейменована у нацiонально-культурну автномiю українцiв (НКА) «Україна» у Республіці Комi. Засновниками НКА стали: Iван Олiйник, Ольга Шевчук, Нiна Питова. Головами громади були: Марiя Ковальчук (1989-1995рр), Ольга Шевчук (1995-2005рр), Михайло Бедрековський (2005-2006рр), Василь Гапонеко (2005-2007рр), Костянтин Заболотнiй (2007-2008рр), Микола Доломiна (2008-2011рр), Олександр Павленко з 2011р. – дiючий голова.

Iнших регiональних українських громадських формувань в республiцi нема. В республiцi 8 мiст та 13 районних мунiципальних округiв й скрiзь проживають росiйськi українцi та вже й новi мiгранти. У всiх мiстах та 10 районах дiють мiсцеві громади згiдно зi Статутом НКАУ. Hапрямок дiяльностi – збереження народних традицiй та українських пiсень. НКАУ абсолютно автономна й не входить у всеросійськi чи всесвiтнi громадськi формування. Активiсти не виявляють зацiкавленності у таких контактах по причинi незнання про їхню дiяльнiсть. Вiдсутнi й видимi вiдносини помiж Республiкою Комi та Україною. Молодь з українських сiмей при переписах все частiше реєструється як росiяни.

Мiськi українськi громади:

- мiське вiдiдлення НКА «Україна» м.Сиктивкару; народний хор «Україна», худ.кер. Наталя Масанова росiйськомовна, українську мову не знає, та це їй та колективу не заважає готувати концертнi програми та перемагати на мiжнародних та всеросiйських конкурсах українськоi пiснi. Це зразковий коллектив української пiснi у регiонi.

- громадська органiзацiя украiнцiв «Україна» м.Воркути. Воркута україномовне мiсто. Хор «Пiвнiчне сяйво», голова та худ.кер. Михайло Федькович;

- мiська НКАУ «Україна» м.Iнти; ансамбль «Водограй», голова та худ.кер. Микола Баранов;

- мiська НКАУ  «Днiпро» м.Усинська, голова Вiктор Штепа; ансамбль «Червона калина», худ. кер. Зiнаїда Хребто;

- мiська НКА «Україна» м.Печора, голова Дмитро Госедло; ансамбль «Україна», худ.кер. Лариса Старцева;

- мiська НКА «Троянда» м.Сосногорська; хор «Мрiя», голова та  худ.кер. Марiя Дешененкова;

- мiська НКА «Україна» м.Ухти, голова Вiктор Яремчук; хор «Дiброва», худ.кер. Любов Розе;

- мiська НКА українцiв «Пiвнiчна мрiя» м.Вуктила, голова Людмила Костенко, ансамбль «Карамель», худ.кер.Зоя Волкова;

Мiсцевi вiдiлення НКАУ у сiльських районах:

- НКАУ Княжпогостського р-ну , ансамбль «Слов‘яни», голова Валентина Тереховець,  худ.кер. Зоя Кузьмiна;

- НКАУ Корткероського р-ну, голова, Петро Сварицевич;

- НКАУ Прилузьського р-ну, голова Таiciя Бойко; ансамбль "Подруги" худ.кер. Олена Гень;

- НКАУ Сиктивдiнського р-ну; ансамбль «Водограй» голова та худ. кер.Валентина Бiрюк;

- НКАУ Сисольського р-ну; ансамбль «Два Василi», голова та  худ.кер. Василь Герасiмов;

- НКАУ Троїцько-Печорського р-ну; ансамбль «Доля»,голова та  худ.кер. Ганна Рубан;

- НКАУ Усть-Вимського р-ну, голова Валерiй Воронюк; худ.кер. Тетяна Нiкiтiшина; 

- НКАУ Усть-Куломського р-ну, голова Володимир Пафiков;

- НКАУ Усть-Цильомського р-ну; ансамбль «Україна», голова та худ.кер. Валентина Дуркiна;

Молодiжне вiдiдлення Комi републiканської органiзацiї НКА «Україна», голова Оксана Хомiч.

E.mail: apavlenko9@yandex.ru, Сайт: http://ukrainakomi.ru/ Голова Правлiння Олександр Павленко. Голова молодiжного вiддiлення Комi републiканської органiзацiї НКА «Україна» Оксана Хомiч e.mail: hoksya@mail.ru . Украинцы в Республике Коми - Группа в КОНТАКТЕ.

текст Олександра Павленка

фото Галина Рубан, виступ Сиктивкарського народного хору "Украiна" на сцен державного театру опери та балету Республiки Комi.